Priser

Priser

Friattest/sygemelding

Friattest til skole vedr.fritagelse af idræt

500 kr

250 kr

Mulighedserklæring 500 kr
Diverse attester: Rejseafbud, fritagelse for sele, handicapskilt, forhåndsgodkendelse mm. 500 kr
Medicinliste på engelsk/Medicinpas 350 kr
Attest til kørekort fornyelse 500 kr
Forsikringsattest afhænger af typen Ring for pris
Privat konsultation 300 kr
Prisen på vaccination i forbindelse med rejser afhænger af dagsprisen på apoteket i pågældende periode
Udskrift af journal 0-4 sider 0 kr,  5 sider 50,00 kr,  Herefter tillæg pr.side 10 kr – dog max betaling 200,00 kr
Rejsevaccinations rådgivning I forbindelse med udlandsrejser kan det være nødvendig med forskellige vaccinationer. Vi yder rådgivning i forbindelse med dette og foretager nødvendige vaccinationer. Det er lægehjælp som er sygesikringen uvedkommende.
1.konsultation med vacc.rådgivning 300 kr og efterfølgende konsultationer 150 kr

 

Politiattester udfærdiges kun efter anmodning fra politiet:               Dagtid 8-16 – 1500 kr.              Lægevagt 16-08 samt lørdag/søndag/helligdage: 2000 kr